Tuyển 7 kỹ thuật viên ( 4 nam, 3 nữ) làm việc tại Nhật Bản

Đăng ký ứng tuyển

Liên kết

Đăng ký trực tuyến Du học Nhật Bản

Quy trình

Đăng ký ứng tuyển